Glavna knjiga

Glavna knjiga je u KRONWin sustavu povezana sa svim programima što omogućuje automatsko generiranje temeljnica. U glavnoj knjizi objedinjene su sljedeće funkcije:

 • analitičke i sintetičke kartice;
 • brutto bilanca i zaključni list;
 • račun dobiti i gubitka;
 • cash flow;
 • pregledi po klasama;
 • automatsko zatvaranje klase 4 i 7;
 • automatski prijenos u novu poslovnu godinu;
 • automatsko formiranje temeljnica za knjiženje iz drugih programa;
 • mjesečni ili iskazi u zadanom periodu;
 • općenito pretraživanje po slobodno zadanom kriteriju;
 • vezna konta za iskaze po slobodno formiranim grupama konta ili inozemnom knjigovodstvu...;
 • zatvaranje analitike salda-konti knjiženjem izvoda (po iznosu ili broju dokumenta ili fifo metodi);
 • izvještaj o prihodima i troškovima za menadžere;
 • ukupna bilanca po organizacijskim jedinicama;
 • priprema tromjesečnog statističkog izvješća;
 • priprema godišnjeg financijskog izvještaja;
 • grafikoni kretanja sredstava;