SOFTWARE

KRONWin

KRONWin je integrirani knjigovodstveni sustav razvijen za potrebe poslovanja poduzeća i obrta. Obuhvaća više programskih modula koji se mogu koristiti pojedinačno ili u međusobnoj vezi, prema specifičnim potrebama korisnika.

Urudžbeni zapisnik

- Program za izradu i upravljanje urudžbenim zapisima,
- kreiranje baze podataka zaposlenika, organizacijskih jedinica,
- cirkulacija urudžbenih zapisa eksterno i interno,
- mogućnost pretrage knjige po nazivu komitenta, zaposlenika, vremenskog perioda,
- pregled primitaka urudžbenih zapisa po svakom zaposleniku...

KRONFis

- povezivanje s poreznom upravom za potrebe fiskalizacije
- kreiranje i ispis računa (R1, R2),
- vođenje knjige fiskaliziranih računa sa popisom dobivenih JIR i ZKI kodova,
- adresar komitenata,
- izbor vrste plaćanja (gotovina,čekovi,kartice, ...),
- mogućnost rada u kombinaciji sa Vašim programom za izdavanje računa,
- mogućnost rada u kombinaciji sa Word dokumentima,
- podrška bilo koje vrste printera (A4, A5, POS),
- pregled dnevnog prometa,
- pregled obračunatog PDV-a,
- izvoz svih ključnih izvještaja prema MS Excelu...

PC Kasa

- povezivanje s poreznom upravom za potrebe fiskalizacije
- prodaja (prilagođena za TOUCHSCREEN tehnologiju)
- izbor po šifri ili nazivu
- izdavanje R1 računa
- gotovina,čekovi,kartice ...
- obrada čekova
- podrška za barcode čitače.....
- prihvat zaduženja i slanje razduženja preko interneta (sinkronizacija sa centralnim skladištem)...

Poslovanje autobutobusnog kolodvora

- Prometni ured autobusnog kolodvora
- evidencija pristajanja
- polasci
- dolasci

Mjenjačnica

- Stanje blagajne
- Kumulativno izvješće
- Dnevnik otkupa i prodaje
- Popis transakcija
- Analitički pregled transakcija
- Pregled tečajnih lista
- Broj ispisivanja potvrda o otkupu/prodaji
- Popis zabilježenih stranaka
- Izvoz podataka za potrebe nadzornih tijela

Komunal

- Masovno fakturiranje iz unaprijed zadanih matrica,
- mjesečni ili akontacijski (npr. tromjesečni) obračun,
- automatsko razvrstavanje računa i virmana po kvartovima i ulicama,
- mogućnost tiska računa, akontacijskog HUB3 obrasca ili računa s virmanom,
- 2D code na računu,
- statistika obračuna i korisnika,
- pregled stanja korisnika, otvorene stavke, opomene i zatezne kamate,
- automatsko knjiženje izvoda,
- privremeno uključivanje ili isključivanje postojećih korisnika,
- automatski prihvat u saldakonti, pdv i glavnu knjigu.