Ino Fakture

Programski modul Ino Fakture omogućuje:

 • izradu faktura u više različitih valuta;
 • ispis faktura u više jezika;

te niz drugih mogućnosti:

 • izrada ponuda, predračuna, računa i otpremnica;
 • izrada radnih naloga;
 • objedinjavanje više otpremnica u jednu fakturu (periodično fakturiranje);
 • izravna veza prema knjigama PDV-a, Glavnoj knjizi, Salda kontima, Robnom i Materijalnom knjigovodstvu (uz vezu prema Normativima);
 • izravna veza sa skladištem / otpremništvom; kopiranje predračuna u račun;
 • rekapitulacije po kupcima ili robi (usluzi);
 • rekapitulacija prema komercijalnim referentima;
 • rekatpitulacija po vrstama i podvrstama roba i usluga;
 • kartice računa / roba po komitentu;
 • izlazna kalkulacija;
 • plan nabave / proizvodnje;
 • mogućnost vođenja kunskih ili deviznih cijena;
 • izravno preuzimanje tečajnih lista s interneta od različitih banaka;
 • obračun poreza;
 • zapisnici;
 • grafički prikazi;
 • izvoz svih ključnih izvještaja prema MS Excelu;
 • mnoštvo prilagodbi prema posebnim zahtjevima korisnika...