Evidencija locco vožnje

Evidencija locco vožnje je KRONWin programski modul sa sljedećim funkcijama:

  • matična evidencija djelatnika
  • evidencija automobila
  • veza prema salda-kontima i blagajni
  • automatsko generiranje udaljenosti
  • razni izvještaj
  • statistika
  • grafički pregledi