Salda konti

Programski modul Salda konti omogućuje vođenje analitike prometa, kupaca i dobavljača te kreiranje mnogobrojnih izvješća:

 • adresar poslovnih partnera (kupci i dobavljači);
 • analitička kartica kupca ili dobavljača;
 • otvorene stavke po kontu ili komitentu;
 • obračun zateznih kamata;
 • štampanje IOSa, opomena i opomene pred tužbu;
 • automatsko zatvaranje otvorenih stavaka sa slobodnim odabirom stavke koja se zatvara (po iznosu ili broju dokumenta ili FIFO metodi);
 • statistika naplate dospjele i nedospjele realizacije po kupcima ili komercijalnim referentima;
 • grupiranje dokumenata po određenom poslu i iskaz uspješnosti...;
 • općenito pretraživanje po slobodno zadanom kriteriju;
 • ispis adresara na naljepnice;
 • rekapitulacije prometa;